paragraf

Witamy na stronie
Kancelaria Notarialna
Paulina Nowaczyk - Kaczmarek i Anna Stefaniak - Nowaczyk
Notariusze w Poznaniu S.C.


 

Kancelaria czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 8:00 - 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria zastrzega możliwość przetwarzania danych osobowych Klienta tylko i wyłącznie gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – powyższe zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 roku – O ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zmianami).